Strona głównaTechnologia PCBProjektowanie interfejsów graficznych

Projektowanie interfejsów graficznych

Interakcja z urządzeniem elektronicznym zachodzi wówczas, gdy urządzenie to reaguje na wydane polecenia, prosi o ich potwierdzenie i wyświetla różnego rodzaju informacje, komunikaty zwrotne itd. Użytkownik może wydawać polecenia na wiele sposobów, np. używając liter i po prostu wpisując treść dyspozycji, używając głosu bądź też korzystając z graficznych symboli (ikon). Ostatnie rozwiązanie charakterystyczne jest dla graficznych interfejsów użytkownika. Projektowanie interfejsów graficznych zakłada m.in. opracowywanie mniej lub bardziej złożony widżetów, czyli graficznych nośników informacji.

Interfejs użytkownika metodą komunikowania się z komputerem

Zaawansowane urządzenia elektroniczne posiadają ekran, za pomocą, którego użytkownik wydaje polecenia, sprawdza informacje, wykonuje określone działania. Ekran  nie jest pusty, a wyposażony w interfejs, dzięki któremu integracja człowieka z komputerem jest możliwa. Oczywiście interfejs posiadają także inne urządzenia elektroniczne, np. tablety, smartfony, urządzenia do gier, kolektory kodów kreskowych itd. Skuteczne funkcjonowanie tych urządzeń oraz kontrolowanie ich pracy  możliwe jest dzięki interfejsom użytkownika, zapewniającym łatwe, wydajne i przyjemne obsługiwanie sprzętu.

Graficzny interfejs użytkownika (GUI)

Interfejsy użytkownika można podzielić na kilka kategorii. Szczególnie istotne jest staranne projektowanie interfejsów graficznych. Przemyślana budowa i wygląd graficznego interfejsu użytkownika decydują o wygodzie korzystania ze sprzętu. To dzięki interfejsom producent elektroniki zapewnia dostęp do niezbędnych funkcjonalności urządzenia i projektuje pozytywne doświadczenia użytkowników.

Dzięki interfejsom graficznym podstawowe operacje na komputerze czy smartfonie wykonywane są w trybie graficznym, najczęściej okienkowym. Elementy interakcyjne, czyli widżety, znajdują się albo w oknie programu, albo też rozmieszczone są na pulpicie. Użytkownik używa widżetów do komunikowania się, może to zrobić, w zależności od rodzaju klawiatury, poprzez najechanie na nie kursorem myszy, użycie klawiszy (strzałki, enter) lub kliknięcie placem.

Kreatywne projektowanie interfejsów graficznych

Kreatywny proces projektowania GUI składa się z kilku etapów. Każdy z nich powinien być realizowany z jednakowym zaangażowaniem i równie dużą starannością. Pierwszy etap to zebranie wymagań odnośnie interakcji z użytkownikiem. W dalszej kolejności należy wykonać analizę czynników ergonomicznych proponowanych rozwiązań, a po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników przystąpić do wykonania projektu dedykowanej grafiki. Kolejnym etapem projektowania interfejsów graficznych będzie przygotowanie graficznych modeli i prototypów GUI, które zostaną przekazane klientowi. Klient ocenia je i przedstawia swoje uwagi. Jeśli wszystkie kwestie zostały omówione, można przystąpić do implementacji wyglądu i funkcjonalności graficznego interfejsu użytkownika.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

POPULARNE