Strona głównaCiekawostkiUdostępnianie obiektów ze zbiorów muzealnych

Udostępnianie obiektów ze zbiorów muzealnych

Obiekty ze zbiorów muzealnych

Muzea dysponują eksponatami o rozmaitej wartości. Część z nich chroniona jest w sposób szczególny i udostępniana osobom uprawnionym na specjalnych zasadach, natomiast wypożyczenie innych nie stanowi tak dużego problemu. W każdym jednak przypadku użyczenie muzealiów i pozostałych obiektów ze zbiorów muzealnych na potrzeby konserwacji, badań lub zapewnienia bezpieczeństwa oraz na wystawy czasowe wymaga zgody dyrektora danej instytucji. Musi on dokładnie wiedzieć w jakim celu obiekt jest wypożyczany, gdzie i jak długo będzie przechowywany. Obecnie obiekty udostępnia się często na potrzeby skanowania 3D.

Pisemny wniosek o udostępnienie obiektu

Udostępnianie obiektów ze zbiorów muzealnych odbywa się po dokonaniu wszelkich procedur i ustaleniu szczegółów. Pierwszą procedurą jest złożenie w muzeum pisemnego wniosku, zawierającego pełną listę obiektów do wypożyczenia. Wniosek zwykle składa się z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, licząc od daty planowanego użycia. Jeżeli termin będzie krótszy, osoba składające wniosek musi liczyć się z możliwością odmowy użyczenia.

Od czego zależy możliwość udostępnienia obiektu muzealnego?

Ważny jest wspomniany już wyżej termin złożenia wniosku, ale również to, jakie plany ekspozycyjne ma muzeum i czy eksponat, który został wyszczególniony we wniosku nie jest w tych planach uwzględniony. Oczywiście istotna może być również kolejność zgłoszeń napływających do muzeum, ponieważ może zdarzyć się tak, że do instytucji wpłynie kilka wniosków o użyczenie tego samego obiektu muzealnego.

Muzeum

Tym, na co muzea zwracają szczególną uwagę jest oczywiście stan zachowania zabytków objętych wnioskiem. Im bardziej obiekt narażony na zniszczenia, tym większe prawdopodobieństwo, że muzeum nie wyrazi zgody na jego wypożyczenie. Może również dokładnie wypytać o to, w jakich warunkach taki obiekt będzie przechowywany, eksponowany i zabezpieczany w nowym miejscu.

Skanowanie obiektu muzealnego

Zbiory muzealne obejmują szereg różnorodnych eksponatów, w tym przedmioty użytku codziennego, dzieła pisemne, ozdoby oraz obiekty artystyczne, takie jak obrazy, płaskorzeźby i rzeźby. Muzea udostępniają je w różnych celach, m.in. po to, by możliwe było wykonanie kopii obiektu muzealnego. Nie każda instytucja kultury może dysponować oryginalną rzeźbą, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by miała w swoich zbiorach jej dokładną kopię. Tym bardziej, jeśli dana rzeźba jest jak najbardziej spójna z tym, co znajduje się w zbiorach muzealnych.

Umieszczanie w muzeach kopii to możliwość pokazania rzeźby szerszej publiczności. Mimo że istnieją przeciwnicy takich działań, zwolennicy również mają twarde argumenty.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

POPULARNE