Inżynieria wsteczna

Inżynieria wsteczna – od fizycznego modelu do pliku CAD

Inżynieria wsteczna, zwana również odwrotną, to prężenie rozwijająca się dziedzina, w której ważną rolę odgrywają najnowsze technologie, w tym technologia skanowania 3D. Inżynieria odwrotna wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie koniecznie jest skonstruowanie odpowiednika jakiegoś obiektu. Niekiedy do powstania odpowiednika nie dochodzi, a cały proces kończy się na opracowaniu modelu CAD.

Inżynieria odwrotna a kopiowanie

Niektórzy uważają, że inżynieria wsteczna wykorzystywana jest do kopiowania produktu, oprogramowania, elementu składowego większej całości itp. Inni absolutnie nie zgadzają się z takim poglądem. Prawo polskie i unijne zezwala na wykorzystanie inżynierii wstecznej i nie wiąże tych działań w żaden sposób z łamaniem praw autorskich. Pozwala na obserwowanie, studiowanie i testowanie obiektów i programów tak długo, jak długo obiekt lub program źródłowy nie zostanie skopiowany. Zatem odpowiednik może być niemal identyczny, ale identyczny nie jest.

Oczywiście tego typu rozważania i przepisy są istotne, jeśli chodzi o stosowanie inżynierii odwrotnej podczas badania obiektów czy programów konkurencyjnych firm. Jednak inżynieria odwrotna ma także szereg innych zastosowań.

Inżynieria wsteczna i tworzenie modelu CAD

Niekiedy zadaniem inżynierii wstecznej jest stworzenie modelu CAD na postawie modelu fizycznego, jego detalu i/lub dostępnej dokumentacji technicznej. Innym razem chodzi właśnie o opracowanie takowej dokumentacji. EviXscan 3D to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują stworzyć model CAD gotowego produktu, a także zrekonstruować uszkodzone elementy bądź dokonać ich modyfikacji.

Inżynieria wsteczna zastosowanie znajduje wszędzie tam, gdzie praca rozpoczyna się od fizycznego modelu, a kończy na opracowaniu pliku CAD. Prace zawsze rozpoczynają się od skanowania modelu, dlatego ważne jest, by na tym etapie używać profesjonalnych, dokładnych urządzeń.

Uzyskany skan podlega dalszej obróbce w specjalistycznym oprogramowaniu. Niekiedy konieczne jest łączenie wielu skanów i wypełnianie nieciągłości. Uzyskany model siatkowy nadaje się do druku, ale zwykle konieczne są dalsze pracy i opracowanie parametrycznego pliku CAD.

Uzyskany model CAD może być wykorzystany do przygotowania procesu technologicznego, stworzenia pełnej dokumentacji technicznej czy podczas tworzenia większego projektu.

Proces uzyskiwania w pełni edytowalnych i kompatybilnych z każdym oprogramowaniem CAD modeli 3D detali jest procesem dość żmudnym, dlatego ważne jest, by tego typu zadania realizowali profesjonaliści. W zależności od potrzeb klientów, przeznaczenia projektu, jak i specyfiki skanowanego obiektu, mogą powstać modele CAD parametryczne, bryłowe lub powierzchniowe.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

POPULARNE