Strona głównaInżynieria WstecznaCo oznacza skrót CAD CAM?

Co oznacza skrót CAD CAM?

CAD i CAM to w rzeczywistości skróty odnoszące się do dwóch różnych pojęć, ale prawdą jest, że nie sposób rozpatrywać CAD w oderwaniu od CAM, a CAM w oderwaniu od CAD, a bardzo często dąży się do zintegrowania środowisk systemów CAD CAM. Jedno i drugie ma ogromny wpływ na przebieg procesu produkcji, zwłaszcza jeśli uznamy, że pierwszym etapem tego procesu jest wykonanie projektu.

Co oznacza skrót CAD?

CAD to skrót od angielskiego Computer Aided Design. Oczywiście termin ten ma swój polski odpowiednik (projektowanie wspomagane komputerowo), niemniej w skróconej wersji przyjęło się używać nazwy CAD – nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Projektowanie wspomagane komputerowo to nic innego jak opracowywanie projektów maszyn, urządzeń, form, matryc i wielu innych produktów z wykorzystaniem profesjonalnych systemów komputerowych. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że projektant CAD zajmuje się przygotowaniem wirtualnego projektu na ekranie komputera. Ogromną rolę odgrywa tutaj oprogramowanie dla inżynierów, które pozwala na precyzyjne opracowanie geometrii obiektu i najmniejszych szczegółów dotyczących jego budowy i struktury. W czasie prac nad projektem nie mamy najmniejszej styczności z fizycznym obiektem, bo ten postanie dopiero na podstawie gotowego projektu. Oczywiście możliwe jest, że przed przystąpieniem do procesu produkcji, firma zdecyduje się na wytworzenie prototypu, a po jego zbadaniu wprowadzenie ostatecznych poprawek do projektu.

Projekty wirtualne zamiast woskowych modeli

Nie trudno się domyśleć, że opracowywanie woskowych czy kompozytowych modeli to zajęcie dość czasochłonne, a w rzeczywistości takie modele nie są zbyt pomocne w procesie produkcji odbywającym się z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dziś wirtualne projekty powstają od początku do końca na ekranie komputera, a jeśli jest taka potrzeba, wykorzystuje się modele gipsowe. Skanowanie modelu gipsowego za pomocą skanera 3D pozwala na pozyskanie cyfrowego modelu obiektu i wprowadzanie modyfikacji.

Co oznacza skrót CAD CAM? Projektowanie a wytwarzanie

Skoro posiadamy szczegółowo opracowany projekt wirtualny, możemy go wykorzystać do celów produkcyjnych. W tym miejscu przechodzimy ze skrótu CAD do CAM. CAM to skrót od angielskiego Computer Aided Manufacturing, co w języku polskim oznacza komputerowo wspomagane wykonanie, czyli produkcję z wykorzystaniem maszyn CNC (maszyn sterowanych numerycznie) i programów do ich obsługi, czyli tzw. systemów CAM. Systemy te umożliwiają zaplanowanie i zrealizowanie produkcji zaprojektowanego wcześniej wirtualnego obiektu. Im lepszej jakości system CAM, tym bardziej wydajna produkcja. Nie trudno się domyśleć, że dla firmy produkcyjnej skrócenie czasu produkcji i obniżenie jej kosztów są priorytetem, oczywiście pod warunkiem, że wciąż możliwe będzie wytwarzanie produktów w imponującej jakości. Dlatego też zapotrzebowanie na nowoczesne, elastyczne systemy CAM systematycznie rośnie.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

POPULARNE