Kompendium wiedzy na temat druku i skanowania 3d

Produkty 3D w biznesie

Modyfikacje i redisign produktów za pomocą skanowania 3D

Skanery 3D mają współcześnie zastosowanie w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Bardzo często wykorzystuje się je do modyfikacji różnego rodzaju produktów lub części. Można tego typu działania nazwać re-designem, czyli przeprojektowaniem mającym na celu ulepszenie, zmianę niektórych funkcji lub po prostu – modernizację wyglądu.

Metody oparte na wykorzystywaniu skanerów 3D oraz drukarek 3D pozwalają na szybsze i efektywniejsze nanoszenie poprawek oraz optymalizację, czy przeprojektowywanie elementów konstrukcyjnych produktu, z zachowaniem jego charakteru i podstawowych parametrów. Opierają się przede wszystkim na wykonaniu dokładnego skanu 3D, który umożliwia stworzenie cyfrowego modelu obiektu, który potem, za pomocą profesjonalnych programów (służących do projektowania wspomagane komputerowo), można swobodnie modyfikować. Gotowy, ulepszony model drukuje się potem z wykorzystaniem drukarki 3D. Projekt 3D danego produktu jest więc punktem wyjścia do pracy nad kolejnymi projektami.

Pozwala to na proste i tańsze tworzenie wariantów produktów, dostosowywanie ich do indywidualnych potrzeb przyszłych użytkowników (dobrym przykładem są modyfikacje mające na celu usprawnienie korzystania z danego produktu osobom niepełnosprawnym) oraz eliminowanie wszelkich błędów nieuwzględnionych w pierwotnym projekcie tym sposobem produkty 3D popularyzują się w wielu dziedzinach życia codziennego ułatwiając nam funkcjonowanie, a często również umilają czas i pozwalają mniejszym kosztem oddać się naszemu hobby lub zamiłowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.