Kompendium wiedzy na temat druku i skanowania 3d

Interakcja z urządzeniem elektronicznym zachodzi wówczas, gdy urządzenie to reaguje na wydane polecenia, prosi o ich potwierdzenie i wyświetla różnego rodzaju informacje, komunikaty zwrotne itd. Użytkownik może wydawać polecenia na wiele sposobów, np. używając liter i po prostu wpisując treść dyspozycji, używając głosu bądź też korzystając z graficznych symboli (ikon). Ostatnie rozwiązanie charakterystyczne jest dla […]

Czytaj dalej