Kompendium wiedzy na temat druku i skanowania 3d

Inżynieria Wsteczna

Profesjonalne skanery 3D to urządzenia umożliwiające szybkie i precyzyjne wymiarowanie rozmaitych obiektów. Na podstawie pozyskanych skanów tworzy się trójwymiarowy model, który następnie może być wykorzystywany do kontrolowania jakości powstających na jego podstawie produktów, do tworzenia protez ściśle dopasowanych do potrzeb pacjentów, czy też do inżynierii odwrotnej. Inżynieria wsteczna korzysta ze skanów obiektów istniejących w rzeczywistości, […]

Czytaj dalej

Tradycyjne metody pomiarowe nie zawsze są na tyle skuteczne, by każdorazowo przy ich użyciu możliwe było pozyskanie dokładnych informacji na temat wymiarowanego obiektu, jego budowy i struktury. Dlatego też coraz częściej wykorzystuje się optyczną technologię pomiarową, czyli rozwiązania, które umożliwiają szybkie i dokładne wymiarowanie przy pomocy jednego urządzenia. Urządzeniem tym jest skaner 3D. Skanery 3D […]

Czytaj dalej

W procesie inżynierii odwrotnej nie chodzi o wytwarzanie obiektów na podstawie przygotowanych projektów, a o utworzenie dokumentacji do obiektów istniejących w rzeczywistości. To najprostsza definicja inżynierii wstecznej, ale nie do końca oddająca charakter procesu. W rzeczywistości inżynieria odwrotna wykorzystywana jest nie tylko w celu odtwarzania dokumentacji zagubionej czy zniszczonej, ale również po to, by poznać […]

Czytaj dalej

Przedsiębiorstwa produkcyjne przeprowadzają częste i wnikliwe kontrole procesu produkcji, dzięki czemu ewentualne błędy mogą wyłapać i skorygować na tyle wcześnie, że firma nie poniesie dużych strat finansowych, nie będzie również zmuszona do zarządzenia przestojów w hali produkcyjnej. Kontrole jakości mogą odbywać się z wykorzystaniem rozmaitych metod pomiarowych, ale za najdokładniejszą i najszybszą uznaje się metodę […]

Czytaj dalej